Thư ngỏ gửi BCH Trung ương và toàn thể đảng viên Đảng CSVN

THƯ NGỎ    

Kính gửi: Ban Chấp hành Trung ương và toàn thể đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam

Từ nhiều năm nay, Đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN) dẫn dắt dân tộc đi theo đường lối sai lầm về xây dựng chủ nghĩa xã hội theo mô hình xô-viết, được coi là dựa trên chủ nghĩa Mác-Lênin. Công cuộc đổi mới gần ba nươi năm qua nhằm sửa chữa sai lầm về đường lối kinh tế nhưng chưa triệt để, trong khi vẫn giữ nguyên thể chế độc đảng toàn trị kìm hãm tự do, dân chủ và chia rẽ dân tộc. Đường lối sai cùng với bộ máy cầm quyền quan liêu, tha hóa tạo điều kiện cho sự lộng hành của các nhóm lợi ích bất chính gắn với tệ tham nhũng, đưa đất nước lâm vào khủng hoảng toàn diện, ngày càng tụt hậu so với nhiều nước xung quanh.

Trong khi đó, giới lãnh đạo Trung Quốc từ lâu đã theo đuổi mưu đồ đặt nước ta vào vị thế lệ thuộc, phục vụ lợi ích của Trung Quốc. Sau Hội nghị Thành Đô năm 1990 đến nay,Việt Nam đã có nhiều nhân nhượng trong quan hệ với Trung Quốc, phải trả giá đắt và càng nhân nhượng, Trung Quốc càng lấn tới. Gần đây, trong bối cảnh quốc tế phức tạp, Trung Quốc có nhiều hành vi leo thang mới trong mưu đồ xâm lược và bá chiếm Biển Đông, coi Việt Nam là mắt xích yếu nhất cần khuất phục trước tiên. Thực tế bóc trần cái gọi là “cùng chung ý thức hệ xã hội chủ nghĩa” chỉ là sự ngộ nhận và “4 tốt, 16 chữ” chỉ là để che đậy dã tâm bành trướng. Cho đến nay, thế lực bành trướng Trung Quốc đã đi được những bước quan trọng trong mưu đồ biến Việt Nam thành “chư hầu kiểu mới” của họ.

Thực trạng đau lòng này phơi bày sự yếu kém cả về trách nhiệm và năng lực của lãnh đạo đảng và nhà nước trong thời gian qua.

Toàn thể ĐCSVN, trong đó có chúng tôi, phải chịu trách nhiệm trước dân tộc về tình hình nói trên và phải góp phần tích cực khắc phục những sai lầm đã gây ra; trong đó phần trách nhiệm chủ yếu và trước hết thuộc về Ban Chấp hành Trung ương và Bộ chính trị.  

Vì vậy chúng tôi, những người ký tên dưới đây, thấy cần bày tỏ suy nghĩ của những đảng viên ĐCSVN trung thành với tâm nguyện vì nước vì dân khi vào Đảng với mấy yêu cầu chính dưới đây:

1. Trước tình thế hiểm nghèo của đất nước, với trách nhiệm và vị thế của mình, ĐCSVN tự giác và chủ động thay đổi Cương lĩnh, từ bỏ đường lối sai lầm về xây dựng chủ nghĩa xã hội, chuyển hẳn sang đường lối dân tộc và dân chủ, trọng tâm là chuyển đổi thể chế chính trị từ toàn trị sang dân chủ một cách kiên quyết nhưng ôn hòa. Ngay từ bây giờ, cần thảo luận thẳng thắn và dân chủ trong toàn Đảng và trong cả nước về tình hình mọi mặt của đất nước và những thách thức trước bước đi mới rất trắng trợn của Trung Quốc bá chiếm Biển Đông, vạch ra con đường chuyển đổi cơ cấu kinh tế lạc hậu và lệ thuộc nghiêm trọng vào Trung Quốc hiện nay, xây dựng hệ thống nhà nước pháp quyền thật sự dân chủ. Chỉ có như vậy mới phát huy được sức mạnh trí tuệ, tinh thần và vật chất của dân tộc Việt Nam, tăng cường được đoàn kết, hòa hợp dân tộc và tranh thủ được sự ủng hộ mạnh mẽ của nhân loại tiến bộ, mở ra một thời kỳ mới cho sự phát triển và bảo vệ đất nước.

Quan điểm nêu trên cần được thấu suốt và thực hiện ngay trong việc chuẩn bị và tiến hành đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XII với các đại biểu được bầu chọn thật sự dân chủ, đáp ứng được yêu cầu chính trị của đại hội. Đó là trách nhiệm của các tổ chức đảng các cấp và của từng đảng viên có tinh thần yêu nước. Đồng thời, kỳ bầu cử Quốc hội sắp tới phải thật sự dân chủ, tạo lập một Quốc hội chuyên nghiệp, xứng đáng đại diện cho dân, đáp ứng yêu cầu lập pháp chuyển đổi thể chế chính trị.

 Việc cần làm ngay để thể hiện sự thực tâm chuyển đổi thể chế chính trị, tạo niềm tin trong dân là các cơ quan công quyền chấm dứt các hành động sách nhiễu, trấn áp, quy kết tùy tiện đối với người dân biểu tình yêu nước, đối với các tổ chức xã hội dân sự mới thành lập, trả tự do cho những người đã và đang bị kết án hình sự chỉ vì công khai bày tỏ quan điểm chính trị của mình.

2. Lãnh đạo đảng và nhà nước thống nhất nhận định về mưu đồ và hành động của thế lực bành trướng Trung Quốc đối với nước ta, từ bỏ những nhận thức mơ hồ, ảo tưởng; và có đối sách trước mắt và lâu dài bảo vệ độc lập, chủ quyền quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ trong mọi tình huống, thoát khỏi sự lệ thuộc vào Trung Quốc, xây dựng quan hệ láng giềng hòa thuận, hợp tác bình đẳng, vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước.  

Là người chủ đất nước, nhân dân có quyền được biết và phải được biết sự thật về quan hệ Việt Nam – Trung Quốc và những điều quan trọng đã ký kết với Trung Quốc như thỏa thuận Thành Đô năm 1990, thỏa thuận về hoạch định biên giới trên đất liền và vịnh Bắc Bộ, những thỏa thuận về kinh tế v.v…

Việc cần thiết và cấp bách hiện nay là phải nhanh chóng kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế nhằm phát huy thế mạnh chính nghĩa của nước ta. Đồng thời, Việt Nam cần chủ động cùng với các nước ven Biển Đông thỏa thuận giải quyết những vướng mắc về chủ quyền trên biển với các đảo, bãi đá; củng cố sự đoàn kết, thống nhất của các nước ASEAN, trước hết là giữa các quốc gia ven biển, trong cuộc đấu tranh chống mọi hành động bành trướng của Trung Quốc muốn độc chiếm vùng biển này thành ao nhà của mình.

Quan điểm “không liên minh với nước nào nhằm chống nước thứ ba” là tự trói buộc mình, không phù hợp với thực tế, cần phải thay đổi.

Tổ quốc đang lâm nguy đồng thời đứng trước cơ hội lớn để thay đổi! Trách nhiệm của các đảng viên yêu nước là phải cùng toàn dân nắm lấy thời cơ này, vượt qua thách thức, mở ra một thời kỳ mới cho sự phát triển và bảo vệ đất nước.

Bỏ lỡ cơ hội này là có tội với dân tộc!

______________________

DANH SÁCH CÁC ĐẢNG VIÊN KÝ THƯ NGỎ GỬI BCH TW VÀ TOÀN THỂ ĐẢNG VIÊN ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 1. Nguyễn Trọng Vĩnh, vào Đảng năm 1939, Thiếu tướng, nguyên Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành trung ương Đảng khóa III, nguyên Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Trung Quốc, Hà Nội.
 2. Đào Xuân Sâm, vào Đảng năm 1946, nguyên Trưởng khoa Quản lý kinh tế, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, nguyên thành viên Ban nghiên cứu của Thủ tướng Chính phủ, Hà Nội.
 3. Trần Đức Nguyên, vào Đảng năm 1946, nguyên Trưởng ban Ban nghiên cứu của Thủ tướng Chính phủ, Hà Nội.
 4. Nguyễn Văn Tuyến, vào Đảng năm 1946, Đại tá, Cựu chiến binh, Hà Nội.
 5. Lê Duy Mật, vào Đảng năm 1947, Thiếu tướng, nguyên Tư lệnh phó, kiêm Tham mưu trưởng Quân khu II, Chỉ huy trưởng Mặt trận Vị Xuyên, Hà Giang 1979 – 1988, Hà Nội.
 6. Tạ Đình Du (Cao Sơn), vào Đảng năm 1948, Đại tá, Cựu chiến binh, Hà Nội.
 7. Vũ Quốc Tuấn, vào Đảng năm 1948, nguyên Trợ lý Thủ tướng Võ Văn Kiệt, Hà Nội.
 8. Nguyễn Hữu Côn, vào Đảng năm 1949, Đại tá, Cựu chiến binh, nguyên Tham mưu trưởng Hậu cần Quân đoàn 2, Hà Nội.
 9. Hoàng Hiển, vào Đảng năm 1949, nguyên Trung tá Hải quân, Hà Nội.
 10. Đỗ Gia Khoa, vào Đảng năm 1949, nguyên cán bộ cơ quan Bộ Công an và Tổng cục Hải Quan, Hà Nội.
 11. Hà Tuân Trung, vào Đảng năm 1949, nguyên Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương, nguyên Tổng biên tập tạp chí Kiểm tra, Hà Nội.
 12. Nguyễn Thị Ngọc Toản, vào Đảng năm 1949, Đại tá, Giáo sư, Cựu Chiến binh, nguyên Chủ nhiệm khoa, Quân Y viện 108, Hà Nội.
 13. Phạm Xuân Phương, vào Đảng năm 1949, Đại tá, Cựu chiến binh, nguyên chuyên viên Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Hà Nội.
 14. Tô Hòa, vào Đảng năm 1950, nguyên Tổng Biên tập báo Sài Gòn Giải phóng.
 15. Võ Văn Hiếu, vào Đảng năm 1950, nguyên cán bộ thuộc Ban Tuyên huấn trung ương Cục Miền Nam.
 16. Hoàng Tụy, vào Đảng năm 1950, Giáo sư Toán học, Hà Nội.
 17. Huỳnh Thúc Tấn, vào Đảng năm 1951, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Hà Nội.
 18. Tạ Đình Thính, vào Đảng năm 1951, nguyên Vụ trưởng Văn phòng Trung ương Đảng, Hà Nội.
 19. Nguyên Ngọc, vào Đảng năm 1956, Nhà văn, nguyên Bí thư Đảng đoàn Hội Nhà văn Việt Nam, Hội An.
 20. Tương Lai, vào Đảng năm 1959, nguyên Viện trưởng Viện Xã hội học, nguyên thành viên Tổ tư vấn của Thủ tướng Võ Văn Kiệt, TP. Hồ Chí Minh.
 21. Nguyễn Khắc Mai, vào Đảng năm 1959, Giám đốc Trung tâm Minh Triết, Hà Nội.
 22. Đào Công Tiến, vào Đảng năm 1960, nguyên Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Hội Kinh tế Việt Nam, TP. Hồ Chí Minh.
 23. Vũ Linh, vào Đảng năm 1962, nguyên Chủ nhiệm chương trình PIN mặt trời, Đại học Bách Khoa Hà Nội, Hà Nội.
 24. Nguyễn Kiến Phước, vào Đảng năm 1962, nguyên Ủy viên Ban Biên tập báo Nhân Dân, TP. Hồ Chí Minh.
 25. Nguyễn Thị Ngọc Trai, vào Đảng năm 1963, nhà báo, nhà văn, nguyên Phó Tổng biên tập báo Văn Nghệ của Hội Nhà văn Việt Nam, Hà Nội
 26. Võ Văn Thôn, vào Đảng năm 1965, nguyên Giám đốc Sở Tư pháp TP. Hồ Chí Minh, TP. Hồ Chí Minh.
 27. Nguyễn Trung, vào Đảng năm 1965, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan, Hà Nội.
 28. Huỳnh Kim Báu, vào Đảng năm 1965, nguyên Tổng thư ký‎ Hội Trí thức yêu nước TP. Hồ Chí Minh, TP. Hồ Chí Minh.
 29. Hạ Đình Nguyên, vào Đảng năm 1965, nguyên Chủ tịch Ủy ban phối hợp hành động Tổng hội Sinh viên Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh.
 30. Nguyễn Văn Ly (Tư Kết), vào Đảng năm 1966, nguyên thư k‎ý của Bí thư Thành ủy Mai Chí Thọ, nguyên Phó bí thư Đảng ủy Sở Văn hóa -Thông tin TP. Hồ Chí Minh, TP. Hồ Chí Minh
 31. Lê Công Giàu, vào Đảng năm 1966, nguyên Phó bí thư Thường trực Thành đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, TP. Hồ Chí Minh, nguyên Giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại, đầu tư TP. Hồ Chí Minh, TP. Hồ Chí Minh.
 32. Kha Lương Ngãi, vào Đảng năm 1966, nguyên Phó Tổng Biên tập báo Sài Gòn Giải phóng, TP. Hồ Chí Minh.
 33. Tô Nhuận Vỹ, vào Đảng năm 1967, nhà văn, nguyên Bí thư Đảng Đoàn kiêm Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Thừa Thiên – Huế, Tổng biên tập tạp chí Sông Hương, nguyên Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Thừa Thiên – Huế, TP. Huế.
 34. Phạm Đức Nguyên, vào Đảng năm 1968, Phó Giáo sư Tiến sĩ ngành Xây dựng, 46 tuổi đảng, Hà Nội.
 35. Bùi Đức Lại, vào Đảng năm 1968, nguyên Vụ trưởng, chuyên gia cao cấp bậc II, Ban Tổ chức trung ương Đảng, Hà Nội.
 36. Lữ Phương, vào Đảng năm 1968, nguyên Thứ trưởng Bộ Văn Hóa Chính phủ Cách mạng Lâm thời Miền Nam, TP. Hồ Chí Minh.
 37. Nguyễn Lê Thu An, vào Đảng năm 1969, cựu tù chính trị Côn Đảo, TP. Hồ Chí Minh.
 38. Nguyễn Đăng Quang, vào Đảng năm 1969, Đại tá công an, đã nghỉ hưu, Hà Nội.
 39. Trần Văn Long, vào Đảng năm 1970, nguyên Phó Bí thư Thành đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, TP. Hồ Chí Minh.
 40. Nguyễn Thị Kim Chi, vào Đảng năm 1971, Nghệ sĩ ưu tú, Đạo diễn điện ảnh, Hà Nội.
 41. Huỳnh Tấn Mẫm, vào Đảng năm 1971, nguyên Chủ tịch Tổng hội Sinh viên Sài Gòn trước 1975, nguyên đại biểu Quốc hội khóa 6, nguyên Tổng biên tập báo Thanh Niên, TP. Hồ Chí Minh.
 42. Võ Thị Ngọc Lan, vào Đảng năm 1972, nguyên cán bộ công an TP. Hồ Chí Minh.
 43. Hà Quang Vinh, vào Đảng năm 1972, cán bộ hưu trí, TP. Hồ Chí Minh.
 44. Nguyễn Đắc Xuân, vào Đảng năm 1973, nhà văn, nhà nghiên cứu văn hóa, nguyên Trưởng Đại diện báo Lao Động tại khu vực Miền Trung – Tây Nguyên, TP. Huế.
 45. Lê Đăng Doanh, vào Đảng năm 1974, Tiến sĩ Kinh tế học, nguyên thành viên Ban Nghiên cứu của Thủ tướng Chính phủ, Hà Nội.
 46. Chu Hảo, vào Đảng năm 1974, nguyên Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Hà Nội.
 47. Nguyễn Xuân Hoa, vào Đảng năm 1974, nguyên Giám đốc Sở Văn hóa – Thông tin tỉnh Thừa Thiên – Huế, TP. Huế.
 48. Nguyễn Vi Khải, vào Đảng năm 1974, nguyên thành viên Ban Nghiên cứu của Thủ tướng Chính phủ, 40 tuổi đảng, Hà Nội.
 49. Cao Lập, vào Đảng năm 1974, nguyên Bí thư Đảng ủy ngành Văn hóa -Thông tin TP. Hồ Chí Minh.
 50. Lê Thân, vào Đảng năm 1975, cựu tù chính trị Côn Đảo, nguyên Tổng Giám đốc Liên doanh SG-Riversite, TP. Hồ Chí Minh.
 51. Ngô Minh, vào Đảng năm 1975, nhà báo, nhà văn, TP. Huế.
 52. Trần Kinh Nghị, vào Đảng năm 1976, cán bộ Ngoại giao về hưu, Hà Nội.
 53. Hồ An, vào Đảng năm 1979, nhà báo, TP. Hồ Chí Minh.
 54. Đoàn Văn Phương, vào Đảng năm 1979, nguyên chiến sĩ thuộc Ban Giao lưu trung ương Cục, TP. Hồ Chí Minh.
 55. Hồ Uy Liêm, vào Đảng năm 1980, nguyên Quyền Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Hà Nội.
 56. Trần Đình Sử, vào Đảng năm 1986, Giáo sư Tiến sĩ Ngữ văn, Hà Nội.
 57. Lê Văn Luyến, vào Đảng năm 1987, nguyên cán bộ thuộc Ban Tuyên huấn trung ương Cục Miền Nam, TP. Hồ Chí Minh.
 58. Nguyễn Gia Hảo, vào Đảng năm 1988, nguyên thành viên Tổ tư vấn của Thủ Tướng Võ Văn Kiệt, Hà Nội.
 59. Phạm Chi Lan, vào Đảng năm 1989, nguyên thành viên Ban Nghiên cứu của Thủ tướng Chính phủ, Hà Nội.
 60. Đào Tiến Thi, vào Đảng năm 1997, Thạc sĩ, Ủy viên Ban chấp hành Hội Ngôn ngữ học Việt Nam, Hà Nội
 61. Nguyễn Nguyên Bình, vào Đảng năm 1996, Trung tá, cựu chiến binh, Hà Nội.

_____________________

Nguồn: Ba Sàm

10 thoughts on “Thư ngỏ gửi BCH Trung ương và toàn thể đảng viên Đảng CSVN

 1. Dù kính trọng một vài vị ký tên trong thư ngỏ trên,
  nhưng tôi nghĩ có một vài kẻ không xứng đáng ký
  tên vì họ muốn “dựa hơi” để cứu đảng.
  Tốt nhất và hiệu qủa nhất là qúy vị đảng viên CS.
  nói trên nên đồng loạt tuyên bố từ bỏ đảng CS.hơn
  là gửi kiến nghị vì giới thống trị không thể nào từ bỏ
  đặc quyền quyền đặc lợi của mình,nếu qúy vị chỉ nói
  không làm.
  Đó là câu trả lời dứt khoát có thể ví như một cú tát
  vào mặt,để tạo áp lực lên giới thống trị.

 2. Kế tiếp thư ngỏ của 61 vị cán bộ cao cấp của đảng ,ở các địa phương nên có phong trào viết ý kiến của đảng viên nói nguyện vọng của mình muốn đảng thay d0ổi thể chế sang chế độ dân chủ,thân phương Tây và bình thường với trung cộng. Thư gửi về Văn phòng trung ương đảng-Hà nội. Khi trung ương nhận được nhiều thư như vậy sẽ phải suy nghĩ và thay đổi đường lối,để đất nước có thể tiến theo với thế giới văn minh.

 3. Thực ra,nếu hỏi hiện nay có bao nhiêu người muốn thoát tàu và bao nhiêu người muốn thân phương tây thì tôi chắc trong số 3 triệu rưỡi đảng viên ,chỉ khoảng 500.000 người là theo tàu còn 3 triệu đảng viên sẽ ngã theo tám mươi triệu dân muốn theo phương tây.Nhân dịp THƯ NGỎ của các vị cán bộ cao cấp gửi đảng nên phát động toàn dân viết thư dán tem gửi về VP TRUNG ƯƠNG ĐẢNG-HANOI nói nguyện vọng chủa mình . Thư viết như vậy là hợp hiến và không ai bắt bẻ. Người viết chỉ nê nguyện vọng đảng thay đổi để dất nnuoc71 tiến bộ,không đả phá gì đảng cả . Tôi chắc sẽ được đảng hoan nghênh . .

 4. Trong lúc này phải ở lại trong đảng để đấu tranh,ra khỏi đảng là mất chỗ đứng,noi không tới tai cầm quyền .

 5. khi hầu hết dân chúng đều muốn thoát Tầu(vì thực tế trong lúc chúng ta hết sức nâng niu,đề cao họ,đánh Mỹ làm phên dậu cho họ,họ vẫn chơi xỏ VN,mà điển hình là đánh chiếm Hoàng Sa,nuôi dưỡng bọn Pô n Pốt…Sau hội nghi Thành Đô,thì vẫn chơi xỏ phá hoại nền kinh tế VN,tuồn hàng độc haiju vào VN,làm ngơ cho bọn in tiền giả đưa vào Vn,cho thương nhân vào lừa gạt nông dân VN,bắn giết ngư dân VN..âm mưu chiếm biển đảo VN…”Tội ác tầy trời,lá rừng không ghi hết”.Nếu các lớp người CStrước đây vì tinh thần “quốc Tế Vô Sản”che lấp không nhận ra chân tướng của Tầu,thì đến ngày nay,nó không cần che giấu bộ mặt đểu cáng!Mỹ ,Nhật và một số nước khác trước đây đã từng có tội ác với nhân dân ta,nhưng ngày nay gần như họ đã biết sai ,trong điều kiện Tầu hung hăng nô dịch nước ta, thì họ tỏ ra thiện chí,muốn hợp lực với ta.Khi Tầu đặt giàn khoan vào lãnh hải nước ta,ông bạn từng là” nước đặt nền móng cho CNXH mà ta tin tưởng ” (Nga)không chỉ bán nhiều vũ khí cho Tầu,mà còn tập trận hải quân với Tầu…Rất may còn có các vị Đảng viên (đã ký tên vào bức thư ngỏ này)!Tiếc rằng các vị đều đã nghỉ hưu,không còn quyền hạn gì,nhưng cũng mong với uy tín của các vị làm cho người có trách nhiệm hiện nay phải suy nghĩ!Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng dặn cụ Huỳnh Thúc Kháng”dĩ bất biến,ứng vạn biến”.Cái “bbaats biến”ở VN hiện nay là”độc lập,toàn vẹn lãnh thổ,tự do,dân chủ và hạnh phúc ấm no”,còn” vạn biến”là theo ông Mác hay từ bỏ ông ta,đi với Tầu hay thoát Tầu….Bám vào thằng xỏ lá,đang âm mưu nô dịch nước ta,làm hại nhân dân ta,,là đang làm trái với lời dặn của chủ tịch Hồ Chí Minh,là đã dùng cái “vạn biến”để ứng phó với cái “bất biến”(không có gì quý hơn độc lập,tự do) đấy ạ,t

  • VN.lâm vào thế kẹt hiện nay là do chính người
   đã mang chủ nghĩa CS.về nước ta,bác ạ !
   Đó mới là nguồn gốc của mọi bế tắc hiện thời.

 6. “Quan điểm “không liên minh với nước nào nhằm chống nước thứ ba” là tự trói buộc mình, không phù hợp với thực tế, cần phải thay đổi.”
  Anh Mao, anh Tập … chỉ đạo vậy thì tôi và BCT phải nghe chứ biết làm sao.

 7. Các quý vị hãy thể hiện quan điểm của mình bằng cách đồng loạt trả thẻ đảng thì có hơn không? Các quý vị nói đảng CS sai lầm, độc tài v.v…, nhưng chính các quý vị đang cố bám víu vào cái thây ma đó để làm gì?

 8. Sao các quý vị cứ thắc mắc làm gì nữa cho đau khổ cái dân tộc Việt này nữa, dưới sự lãnh đạo tài tình sáng suốt của HCM và đảng CS chúng ta sắp trở thành công dân Tân Cương hạng 2 rồi, còn nói chi tới tài nguyên biển, đó là ao nhà của giặc Bắc Kinh rồi mà, các quý vị không tin ư, tôi lấy ví dụ nhé:
  1/ Ngày 14/9/1958 Phạm Văn Đồng dưới sự chỉ đạo của HCM đã ký công hàm gửi Chu Ân Lai thừa nhận Hoàng Sa, Trường sa là của TQ.
  2/ Năm 1974 TQ chiếm Hoàng Sa CSVN không hề phản đối, ngược lại còn hoan hô.
  3/ Năm 1988 TQ chiếm Gạc Ma, CSVN hoàn toàn giấu diếm và bất động, đến nỗi dân VN và cả thế giới không ai biết.
  4/ Mới đây TQ xâm lược VN bằng cách đưa HD981, trong khi Mỹ, Nhật, Úc … lên án thì BT quốc phòng Phùng Quang Thanh nói quan hệ VN-TQ vẫn tốt đẹp, những mâu thuẫn hiện tại giống như những mâu thuẫn thường có của một gia đình.

  Thôi hết rồi vô phương cứu chữa, bây giờ có 2 cách một là chịu làm công dân Tân Cương hạng 2, hai là đứng dậy diệt cộng, thoát Trung, cứu nước cứu nhà, chứ đừng nói nhiều nghe đau lòng lắm.

 9. Tôi rất đồng tình với bạn D.L.N là dù rất kính nể các quý vị đã ký tên, nhưng tôi không đồng tình với các ý kiến ý cò của các quý vị, bởi CNCS sai bét từ trong trứng, nó hoang tưởng, đi ngược bản chất tư hữu của loài người, nó chính là quái thai của thế kỷ 20 v.v… Cũng vì thế nó sinh ra hàng lớp lớp lãnh đạo đảng và chính phủ gồm toàn là những kẻ vô học và tham lam (nói đúng hơn là đa số), từ đó tất yếu họ sẽ tàn bạo với dân, bán nước và hèn hạ với giặc, cũng do đó họ không dễ gì từ bỏ quyền lực, từ bỏ những đặc quyền đặc lợi đang hưởng, để mà nghe những lời cảnh tỉnh và rao giảng của các quý vị đâu, các quý vị chưa đọc bài “đền chết vẫn hà tiện” sao? Tôi có cảm tưởng các quý vị đang làm cái việc là yêu cầu CON TRÂU PHẢI ĐI BẰNG LƯNG.

  Nếu các quý vị thực tâm muốn cứu nước, cứu dân, thì các quý vị hãy bất chấp hiểm nguy, trả ngay cái thẻ đảng quẹt khu không sạch, thành lập một đảng mới, có cương lĩnh đấu tranh rõ ràng, có người lãnh đạo hẳn hoi, để từ đó tập hợp lực lượng và đấu tranh bằng mọi hình thức, mọi phương pháp (trừ bạo động vũ trang) thì mới mong ngày thắng lợi . Xin được tỏ lời tâm huyết tự đáy lòng, rất mong chú Thụy đừng xóa còm này của cháu. Xin cảm ơn.

Đã đóng bình luận.