Archive | 14/10/2014

Vén màn lịch sử: Một nguyên thủ đại cường da đen vừa viếng thăm Việt Nam?

Lê Anh Hùng

Buổi sáng tháng Mười lịch sử, một đoàn xe cực kỳ sang trọng dẫn đầu là chiếc ô tô bóng nhoáng cắm quốc kỳ lừng lững tiến vào Phủ Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam. Đây chắc chắn phải là đoàn xe của một bậc nguyên thủ quốc gia nào đó.