Archive | 23/10/2014

Đảng viên CNRP Campuchia nhờ Mỹ giúp chiếm đảo Phú Quốc, Việt Nam?!

HỒNG THỦY
(GDVN) – Hun Sen cảnh báo: CNRP đã bắt đầu một cuộc chiến tranh thầm lặng, và đang chuẩn bị cho chiến tranh với Việt Nam.

Tiếp tục đọc