Archive | 24/10/2014

Tuyên bố số 2/Hội Nhà báo Độc lập VN v/v ông Nguyễn Văn Hải bị tống xuất

Blogger Điếu Cày đến tới phi trường Los Angeles vào lúc 9 giờ đêm 21 tháng 10 năm 2014

Tiếp tục đọc