Archive | 29/10/2014

Điếu Cày, hẹn gặp anh ba năm nữa!

Tiến sĩ Phạm Chí Dũng Gửi cho BBC từ Sài Gòn

Ông Nguyễn Văn Hải (Điếu Cày) được Việt Nam thả và đưa sang Mỹ

Tiếp tục đọc

This entry was posted on 29/10/2014, in Báo chí and tagged .