Archive | 11/11/2014

Xung quanh chuyện bố con ông Trần Quốc Hải ở Tây Ninh chế tạo xe bọc thép cho Căm Pu Chia

Ông Trần Quốc Hải và gia đình với những xe thiết giáp do cha con ông làm ra

Tiếp tục đọc

HỘI CHỨNG HỖ XUÂN MÃN

– Nguyễn Đăng Quang –

( Viết tặng các CCB huyện Phong Điền,tỉnh Thừa Thiên -Huế)

Tác giả – Cựu Đại tá AN Nguyễn Đăng Quang và Lê Thị Phương Anh tại nhà riêng của ông ngày 10.5.2014

Tiếp tục đọc