Archive | 11/11/2014

HỘI CHỨNG HỖ XUÂN MÃN

– Nguyễn Đăng Quang –

( Viết tặng các CCB huyện Phong Điền,tỉnh Thừa Thiên -Huế)

Tác giả – Cựu Đại tá AN Nguyễn Đăng Quang và Lê Thị Phương Anh tại nhà riêng của ông ngày 10.5.2014

Tiếp tục đọc