Archive | 06/12/2014

Vụ Tử tù Nguyễn Văn Chưởng: Kỳ 2. Cơ quan điều tra lập hồ sơ bằng cách tra tấn, nhục hình

NGUYỄN TƯỜNG THỤY

Tử tù Nguyễn Văn Chưởng nói chuyện với phóng viên Người đưa tin Tiếp tục đọc