Archive | 08/12/2014

Vụ Tử tù Nguyễn Văn Chưởng: Kỳ cuối -. Còn nhiều vấn đề chưa được làm sáng tỏ

NGUYỄN TƯỜNG THỤY

Những nghi vấn đặt ra đối với các cơ quan tư pháp:

Xin trở lại đôi dòng chuyện các nhân chứng xác nhận bằng chứng ngoại phạm cho Nguyễn Văn Chưởng. Chúng tôi để ý thấy lời xác nhận của mấy nhân chứng khá thuyết phục. Đơn của ông Bùi Văn Chung trình bày cụ thể, trong đó có đoạn “tôi đang cho các cháu thiếu niên tập bài thể dục với gậy thì cháu My (người phụ trách) bị anh Chưởng đuổi, cháu nấp sau lưng tôi để cầu cứu. Khi Chưởng tới nơi tôi có mắng “Để yên cho nó dạy” rồi Chưởng có xin thuốc lá của tôi…”. Cháu My cũng xác nhận điều này. Tiếp tục đọc