BẰNG CHỨNG KHÔNG THỂ CHỐI CÃI…

(Chuyện Nhà thằng Bợm thằng Bờm)

 

Bắt quả tang Bợm đến nhà

Đang đè ngửa vợ Bờm ra làm tình!

 

Tùng rinh, trống gõ tùng rinh

Bờm gọi hàng xóm của mình đến ngay!

Phải nhanh chóng tách thằng này

Cứ nhấp nhổm thế… bố mày cũng điên!

 

Hàng xóm tức tốc tới liền

Thằng Bợm trợn mắt:- vợ hiền của tao!

Chúng mày mà chõ mõm vào

Xong việc… chưa biết thằng nào ra ma!

 

Đủng đỉnh giở Hôn thú ra

Bờm đọc chậm rãi, cả nhà nghe đây:

– Chúng tôi kết hôn từ ngày…

Sao Bợm lại hiếp thế này, Bợm ơi!

 

Vợ tôi đẹp nết đẹp người

Ba vòng eo ót đến trời cũng mê…

Hàng xóm ngao ngán bỏ về

Thây kệ lũ Bợm, người chê, kẻ cười…

 

Bằng chứng, bằng chứng, trời ơi!

Không thể chối cãi… lại rơi xuống giường…

 

Ngày 12/12/2014

Thanh Sơn

 

http://nld.com.vn/thoi-su-trong-nuoc/viet-nam-len-tieng-trong-vu-kien-trong-tai-bien-dong-2014121117441887.htm

Tác giả gửi cho NTT blog