Archive | 14/12/2014

Tuyên bố về hai vụ án tử hình Nguyễn Văn Chưởng và Hồ Duy Hải

Kính gởi

– Toàn thể Đồng bào Việt Nam trong và ngoài nước

– Chính phủ và Quốc hội các quốc gia dân chủ

– Các tổ chức nhân quyền quốc tế và các hãng thông tấn hoàn vũ

– Các cơ quan tư pháp tại các nước văn minh.

Tiếp tục đọc