Archive | 15/12/2014

TIẾNG KHÓC NGHẸN TRONG ĐÊM

“Tôi muốn gào lên: Ông Trời ơi…, ông có nhìn, có nghe thấy gì không?”
 .
DƯƠNG THỊ TÂN
 

Tiếp tục đọc