Archive | 23/12/2014

Phải trả lại lương hưu đã cắt của những người chấp hành án tù.

NGUYỄN TƯỜNG THỤY
 .
Của mình cứ ngỡ ai ban
 .

<= Ảnh minh họa (Vietnamnet)
 .

Hội Bầu bí tương thân lên thăm anh Vi Đức Hồi khi anh vừa được trả tự do. Tôi hỏi anh, khi đi tù thì lương hưu như thế nào? Anh bảo từ khi bị bắt, họ cắt lương, bây giờ về thì tiếp tục được nhận. Tôi nói, điều này vô lý. Có thể ở địa phương anh làm sai vì lương hưu là của anh chứ không phải ai ban phát cho cả.

Nhiều người hưu trí cũng nhầm lẫn về việc này, nhất là những người phục vụ trong lực lượng vũ trang và thế hệ công nhân viên chức trước đây. Điều này xuất phát ở chỗ, mỗi khi lĩnh lương, họ không để ý đến việc đã bị trừ đi khoản đóng bảo hiểm xã hội rồi. Tiếp tục đọc