Archive | 05/01/2015

NỖI NIỀM NĂM MỚI

tải xuống

Năm mới mà sao cứ giá đông

Thà rằng đừng tới có hơn không

Xuân sang cướp cạn còn đi sếp.

Tết đến tù oan vẫn ở lồng

Nhiệm sở đứa ngồi nghe với phán

Cổng đồn kẻ đứng ngóng rồi trông

Cảnh đời ngang trái bao lâu nữa

Bạn hãy cùng tôi quyết một lòng.

.

NGUYỄN TƯỜNG THỤY

rfavietnam

NHÀ BÁO HUY ĐỨC XÁC NHẬN TIN ÔNG NGUYỄN BÁ THANH ĐƯỢC ĐƯA VỀ VÀO TỐI THỨ BA LÀ CHÍNH XÁC

Có được nguồn tin nội bộ từ Hà Nội, nhà báo Huy Đức, trong một stt trên facebook có tên là Truong Huy San đã cho biết rằng tin ông nguyễn Bá Thanh được đưa về sân bay Đà Nẵng vào lúc 8g31 tối thứ ba sắp đến như trang mạng CDQL đã đưa là hoàn toàn chính xác.

Sau đây là nguyên văn status trên facebook Truong Huy San:

Tiếp tục đọc