Archive | 07/01/2015

Xu thế ghét Trung Quốc nguy hiểm cho dân tộc

(Thanh tra) – Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh khẳng định như vậy tại hội nghị của Chính phủ với địa phương triển khai Nghị quyết của Quốc hội về nhiệm vụ kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2015 ngày 29/12.

h8

Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh. Ảnh: Thảo Nguyên Tiếp tục đọc