Archive | 09/01/2015

Những ngày cuối của điệp viên Litvinenko, bị đầu độc phóng xạ (2)

Alexandre Litvinenko, trước và sau khi bị đầu độc phóng xạ.

Tiếp tục đọc