Bài thơ Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh tiễn đưa mẹ

10 năm trước đưa Cha
Nước mưa hòa nước mắt
Nay tiễn Mẹ đi xa
Trời nhòa người lệ ứa
*
Mưa ơi lất phất thôi
Đỡ ướt người tiễn biệt
Gió Đông xin nhẹ thổi
Mẹ giá buốt lắm rồi
*
Người thân vơi bi lụy
Nhẹ lòng người ra đi
Cha mải chờ Chín Suối
Sắp vui đón Mẹ rồi.

B14. ngày 11-1-2015
Con trai út
Nguyễn Hữu Vinh.

BS