Archive | 16/01/2015

Tin vắn ngày 16/1/2015

@ Bác sĩ Nguyễn Đan Quế: 

Ngay từ sáng ngày hôm nay, 16/1, công an lập hai chốt canh nhà bác sĩ Nguyễn Đan Quế. Nhóm ở đầu hẻm có 3 người. 4 người khác kê bàn ngồi canh ngay trước cửa nhà. Những người này đều mặc thường phục.

Thấy BS NĐQ đi ra, tất cả vây quanh, cương quyết ngăn cản bằng được, không cho ông ra khỏi nhà. Hỏi thì họ chỉ nhắc đi nhắc lại, đây là lệnh trên.  Tiếp tục đọc

Có phải ghét Trung Quốc là nguy hiểm cho dân tộc?

NGUYỄN TƯỜNG THỤY

Yêu ghét là trạng thái cảm xúc thường xuyên của con người. Ai tử tế, làm điều tốt cho họ thì họ yêu. Ngược lại, làm điều ác, điều xấu thì bị ghét.

Con người gắn liền với quốc gia, dân tộc nên tình cảm con người cũng bị quan hệ với các quốc gia, dân tộc khác chi phối. Vì vậy mới có chuyện yêu dân tộc này, ghét đất nước kia.

Tại hội nghị của Chính phủ với địa phương triển khai Nghị quyết của Quốc hội về nhiệm vụ kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2015 ông Phùng Quang Thanh thừa nhận rằng ở Việt Nam “từ trẻ con đến người già có xu thế ghét Trung Quốc”.

Tiếp tục đọc