Archive | 17/01/2015

BẢN TIN VỀ CHÙA LIÊN TRÌ – CHUYẾN VIẾNG THĂM CỦA LÃNH SỰ QUÁN HOA KỲ  ĐẦU NĂM 2015.

Hôm nay ngày 14/1/2014, Đại diện Ngoại giao Hoa Kỳ là Ông Garett Harkins, tùy viên Chính trị của Lãnh sự quán Hoa Kỳ có chuyến viếng thăm chùa Liên Trì lần thứ 2 trong nổ lực điều tra về các vi phạm quyền Tự do tôn giáo đối với một trong các văn phòng đại diện của Tăng Đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất tại Sài Gòn

Không lâu trước đó, phái đoàn lãnh sự quán Hoa Kỳ cũng đã thực hiện chuyến viếng thăm chùa để tìm hiểu về việc giải tỏa di dời đối với cơ sở tôn giáo này vào ngày 18/11/2014.

Tiếp tục đọc