Archive | 04/02/2015

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng: HỒ XUÂN MÃN và CỘNG SỰ: CHUYỆN KHÔNG NHỎ!

-Nguyễn Đăng Quang-

Hồ Xuân Mãn (HXM) tuổi Sửu, sinh năm 1949, quê quán thôn Phò Ninh, xã Phong An, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên-Huế. Chẳng phải do tài cao đức độ gì, mà chỉ do giỏi luồn lách, khéo nịnh bợ nên ông ta đã chui sâu leo cao một cách dễ dàng vào Đảng, mà vào chót vót tận Trung ương : 2 khóa liên tiếp là Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam 2001 – 2011 (Khóa IX và Khóa X), đồng thời được cơ cấu 2 nhiệm kỳ liên tiếp làm Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên-Huế ( 2000 – 2010 ). Trong nhiệm kỳ cuối cùng, trước khi nghỉ hưu (2010), ông ta còn “lừa” được toàn bộ Lãnh đạo tỉnh và “bịp” được cả Trung ương để được phong tặng danh hiệu cao quý “Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân” và “ Tấm gương điển hình” trong cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”! Tiếp tục đọc