Archive | 09/02/2015

Đề nghị cách chức TBT báo Người cao tuổi

NTT blog: “Người cao tuổi” là một tờ báo dũng cảm. Theo tôi, một số lý do nêu trong bài viết này (nếu có) không phải là lý do chính để xử lý báo Người cao tuổi và Tổng Biên tập Kim Quốc Hoa.

Tổng Biên tập Kim Quốc Hoa là một nhà báo chân chính.

======================

Tiếp tục đọc