Tứ Quý

I.
Kinh kì rực rỡ pháo thăng thiên!
ruộng đất về tay Đảng – Chính quyền
tầng lớp dân cày nhiều cống hiến
từ nay được miễn việc canh điền

II.
nhàn nhã ai hơn gã lực điền!
vác đòn ra chợ đứng thôi miên
đêm ba mươi tết thiu thiu ngủ
nghe pháo thăng thiên dạ réo rền

III.
kìa cảnh nông nhàn há kém tiên!
có nghe xóm dưới ới làng trên
xiêm hồng băng thắm xuôi ra phố
Cờ Đỏ còn thêu chữ Thất Điền!

IV.
đâu, cảnh nông nhàn sánh cảnh tiên,
gác cày, đứt bữa, đói triền miên?
Kinh kì sát nách, kìa Dương Nội!
không gạo không tiền không tất niên
– – – – – – – – – – –

Tứ quý giang sơn nhuận thái bình
ơn Giời ta có Đảng quang vinh
muôn dân an phận trong tay Đảng
Đảng nắm lòng tay cả Chúng Sinh!

Nguyệt lạc(*), nhân đề, oan mãn thiên
nông phu, ngư phủ giai điên liên
Thăng Long, thành ngoại, Dương Nội tổng
thủ địa, Cùng Đinh cự Chính Quyền
/

05:21 AM 18-Feb-15,
Lão Nông.
______________________
(*) Nguyệt: Trăng, Chị Hằng;
Nguyệt lạc: Bùi Hằng ở tù.