Archive | 19/02/2015

Mừng lão tướng NGUYỄN TRỌNG VĨNH đại thọ bách niên.

-Nguyễn Đăng Quang- 

Cụ sinh năm 1916, tuổi Bính Thìn, song theo cách tính tuổi của người Á Đông thì Tết Nguyên đán Ất Mùi năm nay cụ tròn 100 tuổi, mốc tuổi mà không nhiều cụ trên thế gian này hưởng thọ cho đến nay! Bước vào tuổi ‘’bách niên” nhưng cụ vẫn “giai lão”: Khỏe mạnh, nhanh nhẹn và minh mẫn! Ra đường ít người đoán được tuổi cụ. Tiếp tục đọc