Đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo đất nước là một sai lầm lớn của dân tộc

Chúng ta thấy lịch sử đảng cộng sản Vn là một nhóm người có tư tưởng dùng vũ lực cướp chính quyền và xây dựng một nhà nước vô sản dựa trên tầng lớp vô học lãnh đạo xã hội [ đánh đổ tư sản và tiểu tư sản], không chấp nhận những người có tư tưởng tư sản .

Qua nhiều năm nay đã đẩy đất nước ta vào khủng hoảng toàn diện dẫn đến đói nghèo và lạc hậu, luôn bị các thế lực bên ngoài lèo lái dân tộc Vn, lúc ngả sang Liên xô, lúc thì lại quay đầu về Trung Quốc [kẻ thù ngàn đời của dân tộc việt Nam], dân tộc việt Nam hàng 100 năm nay chưa một lần đứng thảng bằng đôi chân của mình và đi thẳng về phía trước.

Ngầy hôm nay Dân tộc Việt Nam vẫn bị gông cùm của đảng cộng sản đè nặng nên dân tộc làm cho đất nước không phát triển được bằng những chính sách ngu dốt qua các thời kỳ mà đảng cộng sản đang cướp quyền của người dân.

Gần đây đảng cộng sản tạo ra một định nghĩa mới về kinh tế thị trường để chuẩn bị cho đại hội đảng lần thứ 12 của đảng cộng sản vào năm 2016.Trong định nghĩa mới này không có gì là mới về nội hàm của định nghĩa vẫn doanh nghiệp nhà nước đóng vai trò là chủ đạo, theo kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đảng lãnh đạo nhà nước về kinh tế.

Gần đây cựu thủ tướng Anh Tony Blair đã khuyên lãnh đạo Việt Nam thúc đẩy mạnh hơn nữa về kinh tế tư nhân làm thành phần chủ đạo nền kinh tế, nhà nước chỉ đóng vai trò kiến tạo hỗ trợ giúp thúc đẩy kinh tế phát triển tự do trước thềm đại hội đảng cộng sản 2016, nhưng điều này chắc chắn sẽ không được đảng cộng sản lưu tâm vì chúng ta biết đảng luôn lấy doanh nghiệp nhà nước làm chủ đạo về kinh tế và kế hoạch hàng năm của chính phủ đặt ra. Măc dù doanh nghiệp nhà nước luôn thua lỗ và để bù lỗ thì dùng khai thác tài nguyên bán cho nước ngoài để thực hiện đạt ngân sách tăng trưởng hang năm.

Sự lãnh đạo của đảng cộng sản thì việc quản lý nhân sự và tài sản quốc gia rất yếu kém vì sự độc quyền của đảng lãnh đạo nên việc mua bán chức quyền ở Việt Nam diễn ra ở mọi nới trong bộ máy nhà nước, nhân tài không được đề cao và đón nhận dẫn đến nhân sự bộ máy đảng và chính quyền luôn yếu kém hơn bên ngoài, trong khi đó các quyết định, định hướng kinh tế lại từ nhà nước ban ra.

Từ việc chạy chức chạy quyền dẫn đến tham những hoành hành trong toàn hệ thống dẫn đến cạn kiệt về ngân sách nhà nước do tiền thuễ người dân đã đóng góp.

Ngày 16/3 giá điện tăng 7,5%. Lương của cán bộ EVN, theo kết quả kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước,thì thu nhập bình quân của cán bộ toàn công ty mẹ EVN trong năm 2010 là 13,7 triệu /1 tháng. Trong đó, thu nhập bình quân khối truyền tải điện là 10,8 triệu/1 người 1/ tháng. Còn khối phân phối điện, thu nhập bình quân mỗi tháng vào khoảng 7,9 triệu đồng. Còn các lãnh đạo thì khoảng …. 54 triệu/tháng. Và phụ cấp khác. Với cách quản lý yếu kém và cách chi tiêu vô độ của các công ty nhà nước rồi kêu thua lỗ đòi tăng giá cho bù đắp lỗ .

Phía chính phủ thì lý luận rằng tắng giá điện, xăng dầu cho ngang bằng với giá thị trường thế giới, trong khi đó sao không tìm cách nâng mức thu nhập của người dân cũng ngang bằng thế giới ?

Trong khi người dân trong nước luôn bị đè nén , cướp bóc , đàn áp của các cơ quan chính quyền dẫn đến nghèo đói và tình trạng này càng ngày càng gia tăng toàn diện trên đất nước Việt Nam.Bộ máy nhà nước luôn đưa ra các ưu đãi cho cán bộ của mình,còn người dân thì bị bỏ rơi.

Đại đa số người dân khảng định rằng đảng cộng sản Việt Nam không vì phục vụ nhân dân như từ trước đến nay vẫn nói mà vì lợi ích của đảng cộng sản và vì lợi ích của nhóm đang lãnh đạo, các nhóm này lại vì nước mà họ đang dựa dẫm.

Vậy đảng cộng sản Việt Nam có còn xứng đáng lãnh đạo nhân dân Việt Nam nữa hay không ?

Nhân dân còn tin vào những lời lừa dối đó nữa hay không?

Nhân dân cần phải đoàn kết và ủng hộ, giúp đỡ hơn nữa cho lực lượng đang đấu tranh đòi dân chủ ở Việt Nam nhằm thay đổi chế độ độc tài ngu dốt đảng trị sang một chế độ dân chủ pháp trị , có như thế thì mọi vấn đề ở việt Nam sẽ được giải quyết., người dân sẽ có đời sống tốt hơn về vật chất cũng như tinh thần.