Gia đình tử tù Hồ Duy Hải gặp cơ quan ngoại giao 12 nước

Ngày 5-3-2015, gia đình Hồ Duy Hải đã gặp đại diện cơ quan ngoại giao 12 quốc gia. Sau đây là thông cáo báo chí của gia đình

thong cáo báo chí (1)-1

thong cáo báo chí (1)-2

Nguồn: Người Đồng Bằng