Archive | 12/03/2015

Áo Gạc Ma bị cấm gửi vào trại giam Xuyên Mộc

Theo faceboook KimLien Thị Nguyễn, ngày 11/3/2015, cháu Đinh Nguyên Kha đã được gọi điện về gia đình (theo qui định, mỗi tháng được gọi về nhà 5 phút) và gửi cả thư về gia đình

Bà Nguuyễn Thị Kim Liên cho biết, trước đó, bà đã yêu cầu được gặp ông Garrett Harkins, Viên chức Chính trị của Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Sài Gòn. Ông đã lắng nghe và ghi chép tất cả những điều bà Kim Liên trình bày, trong đó những loại sách báo mà tù nhân không được nhận vào.

Tiếp tục đọc