Thuế Thay Cây

Chính trường tráo trở khôn cùng

quan GIAN mách xỏ quan “HÙNG” miếng tanh

thế là đốn hạ cây xanh

Kinh Kì mất gốc, mất hình bóng râm

ai dè quan NỌ mưu thâm

tri hô Làng Báo bút đâm quan “HÙNG”

xót cây bách tính nổi khùng

xuống đường sống chết, quyết cùng LỤC LÂM

quyết giằng giật lại tán râm

THAM QUAN Ô LẠI cũng châm chích bừa

QUAN NÀY đổ khú vào dưa!

NGHỊ KIA nước đục, sao chừa thả câu?

phe Dân Túy đả thân Tầu!

phe khuynh Tầu đả phe cầu Phương Tây!

cuối cùng chỉ chết loài cây

Kinh Kì say nắng, với mây che đầu

các quan trú ở thanh lâu

hoặc đi tránh nắng bên Tầu bên Tây

dân mau đóng thuế THAY CÂY

lệnh quan Thế Thảo vén tay thảo rồi

Thảo rồi đóng Mộc, thế thôi!

05:12 AM 24-Mar-15,

LN.