Archive | 04/04/2015

Đề xuất cho “quan tham” chuộc mạng: Đồng tiền lại làm “quan tòa”?

Không thể tạo ra cơ chế để quan tham dùng tiền mua mạng sống, làm như thế là đi ngược lại với quyết tâm phòng, chống tham nhũng của cả hệ thống chính trị.

TIN LIÊN QUAN

Tiếp tục đọc