Archive | 04/05/2015

Cuộc chiến ‘cả nước là diễn viên’

Nhân ngày 30/4 : 

Cựu chiến binh Việt Nam tại lễ diễu hành kỷ niệm 40 năm kết thúc chiến tranh ở TP HCM, ngày 30/4/2015.

Tiếp tục đọc