Archive | 02/06/2015

Côn an hành hung Phạm Thanh Nghiên và các thành viên MLBVN

Ghi âm: CA Hải Phòng bảo kê côn đồ đánh đập gia đình Phạm Thanh Nghiên

Tiếp tục đọc