Archive | 05/06/2015

“Không có căn cứ bãi tội cho Hồ Duy Hải”

Đoàn giám sát khẳng định việc kết án tử hình đối với Hồ Duy Hải về các tội danh trên là “có căn cứ pháp luật, quá trình điều tra còn có một số vi phạm, thiếu sót nhưng không làm thay đổi bản chất vụ án”.

Tiếp tục đọc