Archive | 17/08/2015

Tây du mua nỗi Tây hành

1-
Thời Cộng-mạt, Sản-đình khốn nạn! (khốn đốn, tội nghiệp)
cảnh gầm gừ, ám toán, rối bung!
vua hèn, chúa bạo, tôi hung
giặc ngoài lấn chiếm, giặc trong lộng hành! Tiếp tục đọc

TRỜI ƠI ĐƯỜNG NƯỚC SÔNG ĐÀ!

Đặng Huy Văn

Đường cấp nước sạch Sông Đà do Tổng công ty Vinaconex (Tổng Conex) trúng thầu một ngàn tỷ đồng để xây dựng đường ống từ nhà máy xử lý nước Sông Đà, Hòa Bình dẫn về cấp nước cho hơn bảy vạn dân thuộc các quận huyện phía tây nam TP Hà Nội. Mới khánh thành được vài năm thì năm 2014 đã liên tục bị vỡ đường ống do chất lượng ống quá kém. Tiếp tục đọc