Archive | 01/09/2015

Chuyện về Tù nhân Dân oan Trần Văn Miên

NGUYỄN TƯỜNG THỤY

Đón anh Trần Văn Miên tại cổng trại giam Thanh Xuân

Tiếp tục đọc