Archive | 11/09/2015

Chị Hồ Thị Kim Chung trong cơn bạo bệnh và nỗi oan chưa được giải tỏa

NGUYỄN TƯỜNG THỤY

Hồ Thị Kim Chung: Chỉ khi nào nỗi oan của gia đình tôi được giải tỏa, tôi mới có thể nhắm mắt được. Tiếp tục đọc