Archive | 20/09/2015

Blogger Tạ Phong Tần được trả tự do, đang trên đường đến Mỹ.

WESMINSTER, Calif. (NV) – Blogger Tạ Phong Tần, chủ trang blog Công Lý và Sự Thật, đồng sáng lập viên của Câu Lạc Bộ Nhà Báo Tự Do, vừa được trả tự do và đang trên đường đến Mỹ, tin từ Câu Lạc Bộ Nhà Báo Tự Do cho biết.

Theo đúng lịch trình, blogger Tạ Phong Tần sẽ đến phi trường Los Angeles vào lúc 8 giờ 30 phút tối nay, 19 tháng Chín, 2015, giờ California.

Tiếp tục đọc