Archive | 28/10/2015

Tiến sĩ Phạm Chí Dũng tuyên bố ra khỏi Hội nhà văn TP.HCM

Ngày 27/10/2015, tiến sĩ Phạm Chí Dũng đã thông báo ra khỏi Hội Nhà văn TP.HCM. Trước đó, ngày 5/12/2013, ông Phạm Chí Dũng đã làm đơn xin ra khỏi đảng CSVN. Tuy nhiên họ không chấp nhận đơn của ông mà vớt thể diện bằng cách khai trừ ông vào 3 tuần sau đó. Ông đã không có mặt trong buổi họp kỷ luật ông và cũng không nhận quyết định kỷ luật.

Blog Nguyễn Tường Thụy hoan nghênh tất cả những ai rũ bỏ đảng CSVN và các hội đoàn do đảng này sinh ra.


Tiếp tục đọc