Tiến sĩ Phạm Chí Dũng tuyên bố ra khỏi Hội nhà văn TP.HCM

Ngày 27/10/2015, tiến sĩ Phạm Chí Dũng đã thông báo ra khỏi Hội Nhà văn TP.HCM. Trước đó, ngày 5/12/2013, ông Phạm Chí Dũng đã làm đơn xin ra khỏi đảng CSVN. Tuy nhiên họ không chấp nhận đơn của ông mà vớt thể diện bằng cách khai trừ ông vào 3 tuần sau đó. Ông đã không có mặt trong buổi họp kỷ luật ông và cũng không nhận quyết định kỷ luật.

Blog Nguyễn Tường Thụy hoan nghênh tất cả những ai rũ bỏ đảng CSVN và các hội đoàn do đảng này sinh ra.


Thông báo ra khỏi Hội nhà văn TP.HCM

Kính gửi: Ban chấp hành Hội nhà văn TP.HCM

Tôi là Phạm Chí Dũng, nhà văn và là hội viên Hội nhà văn TP.HCM.

Bằng thông báo cá nhân này, kể từ ngày hôm nay tôi không còn là hội viên của Hội nhà văn TP.HCM.

Lý do: Tôi hoàn toàn thất vọng về tinh thần phản biện suy nhược của Hội nhà văn TP.HCM trong nhiều năm qua, trong bối cảnh thực trạng xã hội bị đảo lộn ghê gớm về thang đạo lý, văn hóa, đời sống và giá trị chính trị. Trong khi đó, Hội nhà văn TP.HCM lại quá phô trương tư tưởng và cung cách lấy văn học phục vụ cho hệ ý thức chính trị một chiều và độc đoán. Thực trạng này đã quá xa rời tôn chỉ “tự do sáng tạo” của giới viết văn chúng tôi.

Trân trọng.

Ngày 27 tháng 10 năm 2015

Phạm Chí Dũng