CỨ MỖI 10 NGƯỜI LÀ CÓ GẦN 9 NGƯỜI KHÔNG MUỐN TẬP CẬN BÌNH CÓ MẶT TẠI VIỆT NAM

Trước thông tin Tập Cận Bình sẽ đến Việt Nam, Facebook Việt Tân đã thực hiện cuộc thăm dò độc giả trong khoảng thời gian 2 tuần lễ, với 5183 người tham dự và bày tỏ ý kiến.

Với một câu hỏi duy nhất: “Trong bối cảnh tình hình biển đảo hiện nay, theo bạn Việt Nam có nên đón tiếp Tập Cận Bình?”

Kết quả cho thấy có 675 người (13%) đồng ý Việt Nam “nên tiếp đón” ông Tập Cận Bình. Trong khi đó có đến 87% người tham dự, 4578 người đã trả lời “Không tiếp đón” người đứng đầu Trung Cộng.

Điều này có nghĩa cứ mỗi 10 người (thực hiện thăm dò) có đến gần 9 người đã nói KHÔNG với Tập Cận Bình

Tuy thành phần tham dự cuộc thăm dò là các facebooker, độc giả của trang Facebook Việt Tân, nhưng với con số hơn 5000 người tham dự cũng cho thấy tầm quan trọng của vấn đề và kết quả phản ánh lòng dân trước tình hình hiện nay.

Trong khi Đảng và Nhà Nước CSVN trải thảm đỏ đón tiếp Tập Cận Bình như một quốc khách, thì đại đa số người dân đã nói KHÔNG với Tập Cận Bình.

Các thống kê về cuộc thăm dò:

Số người tham dự: 5183 người

– Trả lời “Có, nên tiếp đón”: 675 người (13%)

– Trả lời “Không nên tiếp đón”: 4578 người (87%)

Phái tính tham dự thăm dò:

– Nữ: 10%

– Nam: 90%

Thực hiện thăm dò qua:

– Máy computer/laptop: 52%

– Điện thoại/máy tính bảng: 48%