Archive | 14/11/2015

Nhà báo Lề Dân, bạn là ai?

Trần Thế Kỷ (VNTB) Dù còn khá lâu mới tới Ngày Báo chí Việt Nam nhưng tôi vẫn muốn đặt ra câu hỏi này. Nhưng xin được nói ngay là khi nói tới Ngày Báo chí nước ta, tôi chỉ muốn nói tới ngày 15 tháng 4 vì đây là ngày tờ báo Quốc ngữ đầu tiên ra đời (15 tháng 4 năm 1865) là tờ Gia Định Báo, tuyệt nhiên không phải là ngày 21 tháng 6, vốn là ngày Báo chí Cách Miệng (phải nói rõ như thế kẻo vị nào ngứa tay lại chụp nón cối lên đầu tôi !).

Tiếp tục đọc

This entry was posted on 14/11/2015, in Báo chí and tagged .