Archive | 18/11/2015

XHDS độc lập vẫn tiếp cận ACSC/APF 2015 và Thượng đỉnh ASEAN dù bị chính quyền VN “gạt ra”

Thái Hòa (VNTB) Các hội đoàn XHDS độc lập Việt Nam dù bị nhà nước tiếp tục sử dụng tổ chức XHDS quốc doanh để gạt XHDS độc lập ra khỏi Hội Nghị Xã Hội Dân Sự ASEAN và Diễn Đàn Người Dân ASEAN, nhưng những động thái vừa qua liên quan đến tuyên bố chung của 20 tổ chức XHDS độc lập gửi đến ACSC/APF 2015, cũng như hoạt động của “Ủy ban cứu Người vượt biển” tại Diễn Đàn Người Dân ASEAN và Tuyên bố 2015 trước đó của Cộng đồng tổ chức XHDS ASEAN đã cho thấy, các tổ chức XHDS độc lập Việt Nam đang “mở rộng” cánh cửa hoạt động XHDS của mình.

Tiếp tục đọc

This entry was posted on 18/11/2015, in Báo chí and tagged .