Archive | 19/01/2016

Tưởng niệm Hải chiến Hoàng Sa

Buổi tưởng niệm 74 tử sĩ VNCH sáng 19/1 tại Hà Nội. Ảnh Facebook Hà Vân Tiếp tục đọc