Archive | 10/02/2016

Chỉ một lối thoát: Lao nhanh ra phía trước!

Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng phát biểu trong buổi lễ khai mạc Đại hội đảng 12 tại Hà Nội, ngày 21/1/2016.

Tiếp tục đọc

This entry was posted on 10/02/2016, in Báo chí and tagged .