TÔI THÁCH CÁC BẠN VƯỢT QUA SỢ HÃI

Nhiều người dè bỉu những người đấu tranh cho dân chủ ra ứng cử hàng loạt hiện nay, cho đó là ào tưởng, là PR không công cho dân chủ giả tạo, có kẻ còn nặng nề hơn quy chụp ngay cho những người tự ra ứng cử là hám danh, là khao khát được vào quốc hội…

Chế độ nầy đã làm cho toàn dân sợ hãi khi đụng chạm đến chính trị, cái gì liên quan đến chính trị thì có đàng lo, hoặc nếu có quan tâm đến thì phải làm theo chỉ đạo của đảng. 70 năm cho miền Bắc và 40 năm cho miền Nam, nhiều người dân đã bị khắc sâu dấu ấn sợ hãi lên bản thân mình mà lên cả các thế hệ F1, F2

Do vậy, tôi cho rằng ai dám đứng ra tự ứng cử là những người thực sự dũng cảm, vì chúng ta đều biết rằng, ai tự ra ứng cử mà không do đảng CS chỉ đạo sẽ bị xem như là thù địch và bị đối xử tồi tệ như thế nào ai cũng thấy được. (vào stt của luật sư Đôn An Võ để thấy điều nầy). Họ là những người dám vượt qua sợ hãi và thúc giục những người khác vượt qua sợ hãi.

Tự ra ứng cử vào dịp nầy là một cách đấu tranh rất dũng cảm chống lại trò hề bầu cử giả dối.

Ngược lại tẩy chay bầu cử cũng là một cách đấu tranh chống lại trò hề giả dối đó, dù có thụ động hơn.

Những người lớn tiếng dè bỉu những người tự ra ứng cử, liệu có dám chống lại cuộc bầu cử trò hề nầy bằng cách tuyên bố tẩy chay bầu cử hay không? Các bạn có đủ dũng cảm làm như vậy không? Khi các bạn đủ dũng cảm vượt qua cơn sợ hãi để tuyên bố tẩy chay bầu cử thì các bạn hãy nói đến chuyện phê phán, dè bỉu người ra ứng cử. Những ai không có thái độ gì hết với trò hề bầu cử nầy mà vẫn to tiếng dè bỉu … thì họ “hoặc là dư luận viên hoặc là bọn thối tha” như nhà văn Bổn Đình Nguyễn đã nói.