NGÀY MƯỜI BẢY THÁNG HAI!

ĐẶNG HUY VĂN

(Ngày TQ xâm lược VN, 17/2/1979) 

Biên cương Bính Thân về

Nắng xuân vàng rực rỡ

Viếng mồ anh em nhớ

Ngày cưới ở hai quê.

Rộn ràng tràng pháo nổ

Trẻ con đứng đầy đường

Nhìn nhà trai đi bộ

Qua Bến Đò mà thương!

Tết Kỷ Mùi anh đi

Qua Đò em bật khóc

Anh hứa Canh Thân về

Sẽ cùng vui hạnh phúc!

Nhưng nào ai ngờ được

Ngày Mười Bảy tháng Hai!

Giặc Tàu sang xâm lược

Chỉ sau có mấy ngày

Chúng giết anh trên đồi

Mẫu Sơn heo hút gió

Nhìn mộ anh nằm đó

Âm thầm nước mắt rơi!

Ba mươi bảy năm rồi

Không mấy ai dòm ngó

Bởi vua quan mình sợ

Tàu trừng phạt, anh ơi!

Xuân này em cùng mẹ

Sẽ rước mộ anh về

Nơi làng quê nhỏ bé

Cùng ông bà anh nghe!

Bởi Mẫu Sơn đã khác

Sắp thành đất Tàu rồi

Biên cương giờ buồn lắm

Ai thương mình, anh ơi!

Anh có thiêng hãy độ

Cho đất nước, xóm làng

Cháu con luôn mạnh khỏe

Để đánh Tàu xâm lăng!

Hà Nội, 16/2/2016

Đ. H.V.