Archive | 22/02/2016

Xóa lịch sử chiến tranh biên giới 1979: Sự mang ơn ngu muội

Đào Đức Thông
 .
Chiến tranh biên giới 1979: Những hình ảnh còn mãi với thời gian

Tiếp tục đọc

This entry was posted on 22/02/2016, in Báo chí and tagged .

Thư kêu cứu về việc gia đình Trần Minh Nhật bị sách nhiễu và phá hoại

Trần Minh Nhật – Từ ngày tôi mãn án 4 năm tù giam ngày 27/08/2015, gia đình tôi liên tục bị sách nhiễu đe dọa và khủng bố tinh thần. Chuyện mới nhất là trong dịp tết này gia đình tôi đã bị lực lượng thường xuyên canh giữ tôi bố ráp và phá hoại cuộc sống… Còn phần mình, tôi đã bị công an mặc thường phục đánh đập hai lần vào tháng 11/2015…

Tiếp tục đọc