Archive | 01/03/2016

CƯỚP CÓ LỆNH BÀI

Lê thị Công Nhân

Kính gửi: – Cơ quan chuyên trách về Nhân quyền của Liên Hợp Quốc;

– Cơ quan chuyên trách về Nhân quyền của Hội đồng Châu Âu;

– Chính phủ các nước quan tâm tới vấn đề Nhân quyền của Việt Nam;

– Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ;

– Các tổ chức Nhân quyền quốc tế;

– Quốc hội Việt Nam;

– Các cơ quan truyền thông;

-Các tổ chức và cá nhân quan tâm

Tiếp tục đọc