Archive | 04/03/2016

Xác nhận lý lịch ứng cử: Ủy ban xã Vĩnh Quỳnh lo quá hóa liều

Quyền ứng cử là quyền của công dân đã ghi vào Hiến pháp. Ấy thế mà, từ trước đến nay, hễ có ai đứng ra tự ứng cử mà không được sự bố trí ngầm thì họ cho là một việc tày trời lắm, lo bàn bạc, đối phó, họp hành, rồi dùng mọi thủ đoạn bẩn thỉu. Cứ là loạn cả lên.

Mùa bầu cử năm nay, sơ sơ cho đến giờ đã có trên 20 hoặc ngót 30 người hoạt động trong các nhóm xã hội dân sự đã tuyên bố ứng cử, toàn là những nhân vật bị coi là “phản động”.

Tiếp tục đọc

Ứng viên độc lập bị sách nhiễu đồng loạt

Trong vài ngày đầu tuần qua, gần như tất cả các ứng viên độc lập vào Quốc hội khóa 14 đều đã và đang bị chính quyền cản phá quyết liệt bằng nhiều hình thức, từ gây khó khăn ở khâu hồ sơ đến viết bài bôi nhọ trên báo chí chính thống, từ đe dọa tại địa phương đến quay clip xâm hại uy tín trên mạng xã hội.

Không cơ quan nào xác minh lý lịch

Tiếp tục đọc