Archive | 16/03/2016

ĐÒN HIỂM ĐỘC ĐÁNH VÀO NHỮNG NGƯỜI TỰ ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI

Chỉ hai ngày sau khi hết hạn nộp hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, ngày 15.3.2016, nhiều cơ quan thông tin báo chí trong hệ thống truyền thông lề đảng đồng loạt đưa tin:
TIỂU BAN AN NINH, TRẬT TỰ, AN TOÀN XÃ HỘI CỦA HỘI ĐỒNG BẦU CỬ QUỐC GIA CHO BIẾT, TRONG SỐ 47 NGƯỜI TỰ ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TẠI HÀ NỘI, MỘT SỐ NGƯỜI CÓ SỰ ỦNG HỘ CỦA TỔ CHỨC PHẢN ĐỘNG TRONG NƯỚC, NƯỚC NGOÀI, THẬM CHÍ CÒN ĐƯỢC CUNG CẤP TÀI CHÍNH ĐỂ VẬN ĐỘNG, TRANH THỦ SỐ PHIẾU CỦA CỬ TRI.

Tiếp tục đọc

Vu khống Người tự ứng cử ĐBQH – hay là chà đạp lên Hiến Pháp?

Paulus Lê Sơn

Tác giả gửi tới Dân Luận

Dân Luận: Ông Nguyễn Xuân Phúc là người được Đảng đề cử vào ghế Thủ tướng nhiệm kỳ tới, lại là người phụ trách giám sát bầu cử thì chắc ghế quá rồi còn gì! Đương nhiên ông sẽ bôi bác các ứng cử viên khác, những người tự ứng cử có thể gây đảo lộn sự sắp xếp của Đảng ông.

Đến 17h ngày 15.03.2016, hồ sơ của các ứng viên ứng cử đại biểu quốc hội 14 đã được các Sở Nội vụ các tỉnh, thành nộp lên Hội đồng Bầu cử quốc gia để đến ngày 20.03.2016 bắt đầu thực hiện việc lấy ý kiến cử tri đến 3 vòng dành cho các ứng viên.

Tiếp tục đọc