Archive | 19/03/2016

Diễn biến buổi lấy ý kiến và tín nhiệm của “cử tri” dành cho Luật sư Lê Quốc Quân (năm 2011)

Người Quan Sát

Tác giả gửi tới Dân Luận

Kính gởi BBT: Đây là bài báo mà tôi đã viết năm 2011 khi chứng kiến trực tiếp vụ việc Ls Lê Quốc Quân bị đấu tố ngay vòng hiệp thương. Xin quý BBT đăng lại để rộng đường dư luận. Xin cám ơn

Hà Nội – Tối ngày 30/03/2011, một ngày khó có thể quên trong cuộc đời, bản thân chứng kiến cảnh “đấu tố” thời hiện đại mà Luật sư Lê Quốc Quân chính là nạn nhân. Nghe danh ông Quân đã lâu chưa bao giờ được gặp mặt, nhân tiện dịp hiếm có là ông Quân tự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 13, thì cố gắng theo dõi diễn biến sự kiện này như thế nào. May mắn được gặp ông Quân ngay lần ông ra mắt đầu tiên tại nơi cư trú để làm cái thủ tục gọi là “lấy tín nhiệm” của cử tri do UBND phường tổ chức. chúng tôi đến và chúng tôi đã chứng kiến, thật kinh hãi, thật vô tổ chức, thật thiếu công bằng, mất dân chủ trong tiến trình bầu cử. Tiếp tục đọc

Thư yêu cầu đối thoại

Thư này tôi gửi ngày 15/3/2016 nhưng đến nay chưa thấy phía Ủy ban Vĩnh Quỳnh hồi âm. Không biết do bận trăm công nghìn việc hay là … ngại đối thoại với công dân

Hà nội, ngày 15 /3/2016

Thư yêu cầu đối thoại

Kính gửi: Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Quỳnh (huyện Thanh Trì, Hà Nội)

Tôi: Nguyễn Tường Thụy;

Địa chỉ: số nhà 11, Tổ Quỳnh Lân, xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội. Tiếp tục đọc

ĐƠN TỐ CÁO HÀNH VI CẢN TRỞ QUYỀN ỨNG CỬ CỦA CÔNG DÂN

Đơn này tôi đã gửi tới 4 địa chỉ như đã nêu trong đơn vào ngày 14/3/2016

Hà Nội ngày 11/3/2016

ĐƠN TỐ CÁO HÀNH VI

CẢN TRỞ QUYỀN ỨNG CỬ CỦA CÔNG DÂN

Kính gửi: –    Hội đồng bầu cử Quốc gia;

                 –     Ủy ban bầu cử Thành phố Hà Nội;

                –     Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

                –     Ủy ban mặt trận Tổ quốc Thành phố Hà Nội. Tiếp tục đọc