Thư yêu cầu đối thoại

Thư này tôi gửi ngày 15/3/2016 nhưng đến nay chưa thấy phía Ủy ban Vĩnh Quỳnh hồi âm. Không biết do bận trăm công nghìn việc hay là … ngại đối thoại với công dân

Hà nội, ngày 15 /3/2016

Thư yêu cầu đối thoại

Kính gửi: Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Quỳnh (huyện Thanh Trì, Hà Nội)

Tôi: Nguyễn Tường Thụy;

Địa chỉ: số nhà 11, Tổ Quỳnh Lân, xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội.

Khi xác nhận lý lịch ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 14 cho tôi, Phó chủ tịch Nguyễn Đình Hiếu ngoài việc xác nhận có ghi thêm những nhận xét về tôi.

Để làm rõ tính hợp pháp của việc ghi thêm nhận xét khi xác nhận lý lịch của tôi và tính xác thực của nội dung nhận xét, trên cơ sở đó nâng cao nhận thức pháp luật cho mỗi công dân, tôi yêu cầu Ủy ban tổ chức một cuộc đối thoại giữa chúng tôi với Ủy ban trong tuần này. Ngày giờ cụ thể, do phía Ủy ban sắp xếp.

Vì đây không phải là bí mật quốc gia, tôi đề nghị không bên nào cản trở việc ghi hình hay ghi âm cuộc đối thoại này.

Rất mong nhận được trả lời sớm.

Trân trọng

Đã ký

Nguyễn Tường Thụy

ĐT 0983485952