Archive | 26/03/2016

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA ỨNG CỬ VIÊN ĐBQH NGUYỄN TƯỜNG THỤY

“Vận động cho một nền chính trị đa nguyên, một định chế tam quyền phân lập”.

“Đa sở hữu đất đai”

“Chấm dứt tình trạng 2 bộ máy cầm quyền song song”

“Không dùng ngân sách để cấp cho hoạt động, trả lương cho bất kỳ đảng phái nào”.

Tiếp tục đọc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ BẢO VỆ TÍNH MẠNG, TÀI SẢN CỦA CÔNG DÂN của ông Trần Minh Lợi

Ông Trần Minh Lợi bị bắt ngày 22/3/2016 vì tội “đưa hối lộ” (?) Trang facebook của ông được nhiều nười biết đến với nhiều thông tin chống tham nhũng. Đây là đơn đăng trên trang fb Trần Minh Lợi ngày 22/2/2016.

Ông Trần Minh Lợi bị bắt chiều ngày 22/3/2016. Ảnh Tuổi trẻ Tiếp tục đọc